Title Image

GENERALFORSAMLING 2017

http://nktnovkunst.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kunstforeningen for NKT & NOV                                                                              

GENERALFORSAMLINGEN afholdes TORSDAG den 23. februar 2017 kl. 19.00 hos glaspuster Anders Raad, Traverbanevej 12, Charlottenlund (http://raadglas.dk)

Generalforsamlingen afholdes iflg. vedtægterne med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Valg til bestyrelsen: på valg er:
  Jens Nielsen (modtager genvalg)
  Bo Momsen (modtager genvalg)
  Per Kjærgaard (modtager genvalg)
 5. Valg af 2 suppleanter
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant:
  Ruth Boll  (modtager genvalg, men som revisor)
  Maj-Britt Bredkjær,Holding,revisor (modtager genvalg, men som revisorsuppleant)
 7. Fastsættelse af kontingent for år 2018
 8. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet bliver på 45 kr/md for ordinære medlemmer og 400 kr. pr. år (33 kr/md) for pensionister og elever
 9. Indkomne forslag indsendes senest torsdag den 9. februar 2017
 10. EventueltAf hensyn til arrangementet, må vi bede om TILMELDING SENEST 16.02.2017
 11. TIL:

Anette Hornauer                        tlf. 3670 6335 

Ulla Martinsen                           tlf. 2647 5529 

Bo Momsen, NOV Brøndby           tlf. 2340 2459 

Jens Nielsen, NOV Kalundborg      tlf. 3063 2508 

Per Kjærgaard, NOV Kalundborg   tlf. 4191 4710

Inge Rasmussen                        tlf. 2674 8645 

G

Print Friendly, PDF & Email