Title Image

GENERALFORSAMLING 2018

 1. januar 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kunstforeningen for NKT & NOV                                                                              

GENERALFORSAMLINGEN afholdes ONSDAG den 28. februar 2018 kl. 18.00
hos Kvindesmedien, Mælkevejen 83E, 1440  København K, hvor vi skal høre om, hvordan der arbejdes i værkstedet.

Generalforsamlingen afholdes iflg. vedtægterne med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning

– Foreningens fremtid

 1. Regnskab ved kassereren
 2. Valg til bestyrelsen:

På valg er: Anette Hornauer
På valg er:  Ulla Martinsen
På valg er:  Inge Rasmussen

 1. Valg af 2 suppleanter
 2. Valg af revisor
 3. Revisorsuppleant
 4. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 5. Indkomne forslag indsendes senest onsdag den 21. februar 2018
 6. Eventuelt

Foreningen byder på både vådt og tørt til ganen undervejs, så derfor vil vi gerne

have din tilmelding senest onsdag den 21.02.2018 til:

 

Anette Hornauer                        tlf. 3670 6335 

Ulla Martinsen                           tlf. 2647 5529 

Bo Momsen, NOV Brøndby           tlf. 2340 2459 

Jens Nielsen, NOV Kalundborg      tlf. 3063 2508 

Per Kjærgaard, NOV Kalundborg   tlf. 4191 4710

Inge Rasmussen                        tlf. 2674 8645 

 

Print Friendly, PDF & Email