Title Image

GENERALFORSAMLING 2020

Indkaldelse til generalforsamling i Kunstforeningen for NKT & NOV

GENERALFORSAMLINGEN afholdes TIRSDAG den 18 februar 2020 kl. 18.00

hos Hytholm Keramik, Skenkelsøhus, Skenkelsøvej 30, 3650 Ølstykke, hvor vi møder kunstneren Allan Hytholm, der fortæller om sit arbejde.

Generalforsamlingen afholdes iflg. vedtægterne med følgende dagsorden.

1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning

– Foreningens fremtid

3.    Regnskab ved kassereren

4.    Valg til bestyrelsen:

  • På valg er:    Birthe Duschek, Bestyrelsesmedlem  (modtager genvalg)
  • På valg er:    Anette Hornauer, Bestyrelsesmedlem  (modtager genvalg)
  • På valg er:    Camilla Christensen, Sekretær  (modtager genvalg)

5.   Valg af revisor

6.  Revisorsuppleant

7.  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

8.  Indkomne forslag indsendes senest tirsdag den 4. februar 2020

9. Eventuelt

Deltagelse er gratis, men foreningen byder på både vådt og tørt til ganen undervejs, så derfor vil vi gerne have din tilmelding senest fredag den 7. februar 2020 til sekretær Camilla Christensen. Hvis du ønsker et lift eller kan tilbyde et lift, så oplys det ved tilmelding.

Vel Mødt.

Print Friendly, PDF & Email