Title Image

GENERALFORSAMLING 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kunstforeningen for NKT & NOV.

Den udsatte GENERALFORSAMLING afholdes ONSDAG den 01. september 2021 kl. 17.30 i legeHUSET
hos kunstnerparret Jonna Pedersen og Bjørn Eriksen, Blistrupvej 14, 2610 Rødovre, hvor vi møder begge kunstnere der vil fortælle om deres arbejde.

Generalforsamlingen afholdes iflg. vedtægterne med følgende dagsorden:

 

  1.        Valg af dirigent
  2.       Formandens beretning

– Foreningens fremtid

  1.       Regnskab ved kassereren
  2.       Valg til bestyrelsen:

På valg er:        Bo Momsen, bestyrelsesmedlem (modtager ikke genvalg)
På valg er:        Jens Nielsen, kasserer (modtager ikke genvalg)
På valg er:        Per Kjærgaard, formand (modtager genvalg)

  1.        Valg af revisor
  2.       Revisorsuppleant
  3.       Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
  4.        Indkomne forslag indsendes senest tirsdag den 17. august 2021
  5.       Eventuelt

 

Print Friendly, PDF & Email