Title Image

Referat af GF 2018

Referat Kunstforeningen NKT&NOV Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen blev afholdt i Kvindesmedien i Christiania

Charlotte Steen den ene af de tre kvinder bag Kvindesmedien gav os historien bag, spændende og underholdende.

Den har nu eksisteret i 21 år, de laver kunst, brugskunst møbler og andet, har 10 ansatte og yderligere et værksted på Christianshavn hvor der fortrinsvis fremstilles møbler, de udfører også bestilling arbejder hvor de kan hjælpe med optegning af design med videre.

Kvindesmedien er absolut et besøg værd hvis man er på de kanter eller blot er nysgerrig, værkstedet har tilknyttet udstillingslokale/butik.

Generalforsamlingen afholdes iflg. vedtægterne med følgende dagsorden:

1:  Valg af dirigent.

 • Per Kjærgaard blev valgt.

2:  Formandens beretning – Foreningens fremtid.

 • Formandens beretning blev godkendt. Vedlagt i kopi.
 • Vedr. Foreningens fremtid har NKT meldt ud at de ikke længere vil støtte foreningen økonomisk og de ønsker ikke at hænge billeder op/udstille i NKT Holdings nye domicil.

3:  Regnskab ved kassereren.

 • Ulla redegjorde for økonomien, regnskab og budget blev udleveret, pga. det meget sene tilsagn om støtte fra NOV (sidst i foråret) i 2017 var vi meget forsigtige med at bruge penge hvilket har resulteret i en (for) stor kassebeholdning men det betyder til gengæld at vi kan køre 2018 som normalt uagtet at NKT ikke bidrager med tilskud.
 • Vi har opsagt abonnement på Kunstavisen og sparet 1.996,- kr pr/år
 • Regnskab blev godkendt.

4:  Valg til bestyrelsen:

På valg er :  Anette Hornauer.

På valg er :  Ulla Martinsen.

På valg er:  Inge Rasmussen.

 • Anette Hornauer er genvalgt, ønsker ikke at fortsætte som formand men som menigt medlem af bestyrelsen. Per Kjærgaard er valgt som ny formand.Ulla Martinsen er genvalgt
  Inge Rasmussen er genvalgt.
 • Der er pt. ingen erhvervsaktive repræsentanter fra NKT i bestyrelsen og det har længe været et ønske fra bestyrelsen at få nye og helst yngre medlemmer i bestyrelsen til at repræsentere medlemmerne og det er især blevet aktuelt nu hvor NKT trækker sig.
 • Så der blev til stor glæde valgt tre ny medlemmer af bestyrelsen, velkommen til:Camilla Christensen NOV BrøndbyBirthe Duschek NOV BrøndbySøren Thustrup NOV Brøndby
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde 8 marts.

5:  Valg af 2 suppleanter.

 • Bestyrelsen konstituerer sig selv ved først kommende bestyrelsesmøde 8 marts.

6:  Valg af revisor.

 • Ulla Martinsen har sagt ja til at være revisor I 2018

7:  Revisorsuppleant:

 • Maj-Britt Bredkjær, NKT Holding, modtog genvalg.

8:  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

 • Vedtaget.

9:  Indkomne foreslag indsendes senest onsdag den 21. februar 2018

 • Ingen forslag modtaget inden for tidsfristen i vedtægterne, men Camilla har indsamlet feedback/ ideer fra medlemmerne og de bliver gennemgået og vurderet af bestyrelsen.

 

Print Friendly, PDF & Email