Title Image

Referat fra GF 2017

Referat fra ordinær generalforsamling i Kunstforeningen for NKT & NOV

Der blev afholdt torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.00 hos glaspuster Anders Raad, Traverbanevej 12, Charlottenlund, der var 14 deltagere tilstede.

Generalforsamlingen blev afholdt iflg. vedtægterne med nedenstående dagsorden:
Referat indsat under de enkelte punkter med tekst Ref.: I fed og kursiv.

1. Valg af dirigent.
   Ref.: Bo Momsen blev valgt.

2. Formandens beretning.
   Ref.: Ved Anette Hornauer, beretningen er indsat i appendix A.

3. Regnskab ved kassereren.
   Ref.: Ved Ulla Martinsen, foreningen har d.d. ca. 9000.-kr til at indkøb og indramme osv. Tilskud fra NKT og NOV er d.d. ikke kendt.

4. Valg til bestyrelsen:
på valg er: Jens Nielsen (modtager genvalg)
på valg er: Bo Momsen (modtager genvalg)
på valg er: Per Kjærgaard (modtager genvalg)
   Ref.: Alle genvalgt.

5. Valg af 2 suppleanter
   Ref.: Ingen suppleanter valgt.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant:
På valg er: Ruth Boll, revisorsuppleant.
(modtager genvalg, men som revisor)
Maj-Britt Bredkjær, Holding, revisor
(modtager genvalg, men som revisorsuppleant).
   Ref.: Begge genvalgt.

7. Fastsættelse af kontingent for år 2018

8. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet bliver på 45 kr/md for ordinære medlemmer og 400 kr. pr. år (33 kr/md) for pensionister og elever.
   Ref.: Punkt 7 og 8 er slået sammen og enstemmigt vedtaget.

9. Indkomne forslag indsendes senest torsdag den 9. februar 2017
   Ref.: Modtaget inspirationsforslag fra Maria Elnegaard NOV Flexibles indsat i appendix B.

Maria K. Elnegaard har foreslået at ændre måden lodtrækning forgår på og har fra anden kunsf. Et eks. på man opsparer point og afholder aktion, det var et

eksempel som oplæg og ikke et forslag der kunne stemmes om på genralforsamlingen.
Da det er relevant at se på om måden bortlodning afholdes på skal fornys så tager bestyrelsen det op på næste møde. Der opfordres også til at se om vi kunne få noget    inspiration fra andre kunstforeninger så har man kendskab til det modtages det med glæde af bestyrelsen.

10. Eventuelt.
   Ref.: Til information så har foreningen som medlem af Arken fribilletter dertil så længe lager haves, man kan kontakte et medlem af bestyrelsen hvis man er interesseret.

Bestyrelsens kontakt info.:

Anette Hornauer tlf. 3670 6335
Ulla Martinsen tlf. 2647 5529
Bo Momsen, NOV Brøndby tlf. 2340 2459
Jens Nielsen, NOV Kalundborg tlf. 3063 2508
Per Kjærgaard, NOV Kalundborg tlf. 4191 4710
Inge Rasmussen tlf. 2674 8645

Referent: Bo Momsen
Formand: Anette Hornauer

Print Friendly, PDF & Email